Coachende behandeling

To coach staat voor het vervoeren van een waardevol persoon.

In de coachende behandeling gaan we samen op zoek naar jouw talenten, kwaliteiten en vaardigheden. De vragen wie ben je werkelijk en wat wil je werkelijk staan centraal. Kernthema’s zijn jezelf naar waarde leren schatten, trouw zijn aan je eigen kernwaarden en leven naar jouw waarheid, die vanuit je hart in verbinding met je ziel, oftewel je ware zelf, staat.

Er wordt onderzocht wat jou hierin belemmerd en deze belemmerende patronen worden doorbroken.

De meeste mensen hebben vanuit hun opvoeding bepaalde gedachten en gedragspatronen meegenomen die ooit heel nuttig zijn geweest om goedkeuring en liefde te kunnen ontvangen. Er komt altijd een punt in je leven waarop deze patronen jouw werkelijke zelf tegen gaan werken.

Een onderdeel in de coachende behandeling is te onderzoeken wat nu werkelijk belangrijk voor je is. Als je meer gaat leven naar jouw kernwaarden, zul je ontdekken dat andere zaken ineens een heel stuk minder belangrijk worden omdat je hier je aandacht niet meer op hoeft te richten.

Coachende behandeling wordt vaak ingezet bij ziekteverzuim, re-integratie en loopbaancoaching.