Privacy verklaring

Februari 2020 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Valeur Psychologie zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

OVER MIJ: Valeur Psychologie wordt beheerd door Valerie Fangman.

MIJN GEGEVENS ZIJN: Valeur Psychologie / Valerie Fangman Pasweg 6 6097NJ Heel

KvK: 64303497

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Geboorte datum
 • KvK nummer
 • IP-adres
 • Btw nummer

MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven (max. 8 per jaar). Ik sla deze gegevens op in het e-mail systeem van MailChimp. · Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het versturen van facturen.
 • Je naam en adresgegevens gebruik ik voor het versturen van een bestelling.
 • Je naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer gebruik ik voor behandelovereenkomst en cliëntendossier.
 • Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het contactformulier, wordt gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla de gegevens op en neem je op als contactpersoon in mijn e-mailsysteem van MailChimp.

JOUW GEGEVENS OP Valeur Psychologie

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een contactformulier hebt en in de toekomst géén e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Je naam en e-mailadres dat je opgeeft als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief wordt opgeslagen in mijn e-mailsysteem van MailChimp. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. MailChimp voldoet aan de veilige-havenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. MailChimp garandeert dat zij zich houdt aan de beginselen van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, veiligheid, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. De naleving van dit privacybeleid wordt regelmatig getoetst door TRUSTe. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp kun je via MailChimp vinden.

BOEKEN VAN EEN SESSIE

Ik zal je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Bij contact per telefoon, e-mail of contactformulier sla ik deze gegevens op, en neem je op als contactpersoon in mijn e-mailsysteem van Gmail en/of TransIp. De gegevens die ik opsla zijn:

 • Voor- en achternaam Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
 • Adres, postcode en woonplaats Dit adres gebruik ik voor de correcte levering van jouw bestelling
 • Telefoonnummer Mocht ik je op het laatste moment gewijzigde informatie over je sessie willen doorgeven, dan doe ik dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.
 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum t.b.v behandelovereenkomst en cliëntendossier.

PRIVACY CLIËNTENDOSSIER JOUW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde consultvorm/behandelingen. Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. · Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

GOOGLE ANALYTICS

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.
 • Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond; Cookies uitschakelen.

Links naar externe websites
Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten valeur-psychologie.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De gegevens voor het cliëntendossier bewaar ik ten minste 15 jaar. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@valeur-psychologie.nl

Disclaimer

Valeur Psychologie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.