Disclaimer

toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan.

Valeur Psychologie adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door medewerkers van Valeur Psychologie

Bij het ontvangen en beantwoorden van e-mails wordt grote nauwkeurigheid betracht. De informatie die Valeur Psychologie via de e-mail ontvangt wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Vragen of opmerkingen?
Heb je vragen of opmerkingen aangaande deze website dan kun je een mail sturen naar info@valeur-psychologie.nl