Energietherapie

Bij energietherapie wordt onderzocht in welke mate en waar de energie in je lichaam wel of niet doorstroomt. Wanneer jouw energiesysteem verstoord of geblokkeerd is ontwikkel je klachten. Dat kunnen klachten op psychisch, emotioneel of lichamelijk vlak zijn. Er wordt vanuit gegaan dat dit alles met elkaar verbonden is.

Als jouw energie weer in lijn is en van boven tot beneden en van beneden tot boven stroomt zul je merken dat je energie toeneemt, je een sterkere verbinding met jezelf hebt, uit je hoofd komt, een beter contact tussen denken en voelen hebt en sterker in je schoenen staat.

Deze vorm van therapie is zeer geschikt voor hooggevoelige mensen. Ik maak dankbaar gebruik van zowel de Urim code als de Broncode.

Werkwijze:

Bij energietherapie worden je chakra’s uitgemeten en behulp van kristallen weer in balans gebracht. Daarnaast maak ik dankbaar gebruik van de URIM-stoel van Monique Timmers. Dit is een energetische stoel die tot op celniveau meewerkt om jouw systeem weer te balanceren.

Het wordt niet alleen voor je opgelost, maar je verkrijgt ook inzicht in wat de blokkades je te zeggen hebben en handvatten om je systeem in balans te houden.

Heling van de familielijnen
Het kan ook zijn dat jij bepaalde programma’s hebt geërfd vanuit jouw familielijnen. Je moeder is bijvoorbeeld een ongelooflijke ‘controle freak’ of er heeft bijvoorbeeld een oorlogsverleden in jouw lijn afgespeeld. Zo’n programma blijft vaak bewust of onbewust draaien in jouw systeem en beperkt je om echt te Zijn wie je Bent, jouw grote zelf. Dit kunnen we samen oplossen.

Karmische patronen
Ook kan het zo zijn dat de oorsprong van jouw blokkade genesteld is in een vorig leven. Ook dit sporen we op en kunnen we samen helen zodat jij weer volledig vrij kan zijn.